Chuyện lạ: Mỹ - Trung từng cùng nhau hợp tác sản xuất xe tăng

Tưởng như chiếc xe tăng này có thể bước vào sản xuất hàng loạt, tuy nhiên “tình cảm” giữa Mỹ và Trung Quốc thay đổi khiến số phận của Jaguar kết thúc.

 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-2
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-3
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-4
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-5
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-6
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-7
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-8
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-9
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-10
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-11
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-12
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-13
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-14
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-15
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-16
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-17
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-18
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-19
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-20
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-21
 • Chuyen la: My - Trung tung cung nhau hop tac san xuat xe tang-Hinh-22
Thái Hòa