Đã có đường Hồ Chí Minh trên bộ, vì sao ta cần đường biển?

Đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ xẻ dọc dãy Trường Sơn đã có đóng góp chiến lược cho công cuộc giải phóng miền Nam, tuy nhiên con đường trên biển cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thậm chí còn có nhiều ưu điểm hơn.

 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-2
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-3
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-4
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-5
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-6
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-7
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-8
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-9
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-10
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-11
 • Da co duong Ho Chi Minh tren bo, vi sao ta can duong bien?-Hinh-12
Trần Trân