Dàn chiến cơ "Trung Đông bất bại" trong biên chế Không quân Israel

Google News

Mặc dù giành được thắng lợi vẻ vang đầu tiên với tiêm kích Pháp, nhưng máy bay Mỹ mới là những “chim sắt” giúp làm nên danh tiếng bất bại của Không quân Israel (IAF).

 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
 • Dan chien co
Lê Phi