Dàn vũ khí giúp Azerbaijan chiếm ưu thế tuyệt đối trước Amernia [P2]

Bằng các loại vũ khí hiện đại vượt trội, Azerbaijan đã cho thế giới thấy lối tác chiến phi đối xứng kiểu mẫu của thế kỷ 21.

 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-2
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-3
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-4
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-5
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-6
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-7
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-8
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-9
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-10
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-11
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-12
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-13
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-14
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-15
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-16
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-17
 • Dan vu khi giup Azerbaijan chiem uu the tuyet doi truoc Amernia [P2]-Hinh-18
Thái Hòa