Đảo Guam có giá trị chiến lược như thế nào ở Thái Bình Dương?

Google News

Đảo Guam có giá trị chiến lược như thế nào đối với thế bố trí chiến lược của Mỹ ở tây Thái Bình Dương? Quân đội Mỹ đã bố trí những vũ khí gì ở đây?

 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-2
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-3
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-4
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-5
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-6
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-7
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-8
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-9
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-10
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-11
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-12
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-13
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-14
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-15
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-16
 • Dao Guam co gia tri chien luoc nhu the nao o Thai Binh Duong?-Hinh-17
Tiến Minh (Theo Sina)