Tình báo Nga đã phát hiện điều gì “bất thường” trong nội bộ Ukraine?

Google News

Tình báo Nga đã phát hiện điều gì “bất thường” trong nội bộ Ukraine mà họ có thể lợi dụng; tình hình chiến trường càng đẩy Tổng thống Ukraine Zelensky vào thế khó.

 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-2
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-3
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-4
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-5
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-6
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-7
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-8
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-9
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-10
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-11
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-12
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-13
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-14
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-15
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-16
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-17
 • Tinh bao Nga da phat hien dieu gi “bat thuong” trong noi bo Ukraine?-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Sina)