Sư đoàn dù của Nga đột phá Chasov Yar, quân Ukraine rơi vào “túi lửa”

Google News

Sư đoàn dù 98 của Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào phía đông bắc và đông nam của tiểu khu Kanal ở phía đông thành phố Chasov Yar, dồn quân Ukraine rơi vào một miệng “túi lửa” hỏa lực.

 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-2
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-3
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-4
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-5
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-6
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-7
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-8
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-9
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-10
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-11
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-12
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-13
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-14
 • Su doan du cua Nga dot pha Chasov Yar, quan Ukraine roi vao “tui lua”-Hinh-15
Tiến Minh (Theo Sohu, Topwar)