Giành quyền kiểm soát Afghanistan xong, Taliban tấn công ISIS-K

Trong khi Taliban củng cố chiến thắng của họ và bắt đầu thực hiện quyền thống trị của họ trên khắp đất nước Afghanistan, một lực lượng nổi dậy khác đã âm thầm tập hợp sức mạnh.

 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-2
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-3
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-4
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-5
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-6
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-7
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-8
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-9
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-10
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-11
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-12
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-13
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-14
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-15
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-16
 • Gianh quyen kiem soat Afghanistan xong, Taliban tan cong ISIS-K-Hinh-17
Tiến Minh