Kharkov nguy ngập, Tổng thống Ukraine tức giận, "mắng" các tướng lĩnh

Google News

Sau khi Quân đội Nga nắm quyền kiểm soát một số khu vực quan trọng của tỉnh Kharkov, Tổng thống Zelensky tức giận, "mắng" các tướng của Quân đội Ukraine.

 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
 • Kharkov nguy ngap, Tong thong Ukraine tuc gian,
Tiến Minh (Theo Sohu, Ria Novosti)