Không quân Nga tiếp tục sử dụng “chiến thuật Surovikin” ở Ukraine

Google News

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tăng cường sử dụng bom lượn có điều khiển và tên lửa tấn công khắp lãnh thổ Ukraine bằng “chiến thuật Surovikin”.

 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-2
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-3
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-4
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-5
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-6
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-7
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-8
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-9
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-10
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-11
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-12
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-13
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-14
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-15
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-16
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-17
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-18
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-19
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-20
 • Khong quan Nga tiep tuc su dung “chien thuat Surovikin” o Ukraine-Hinh-21
Tiến Minh (theo CNN, Svpressa)