Lính Ukraine phá hủy nhầm công sự, pháo binh hết đạn chiến đấu

Do sai lầm của lính Ukraine, đã bị phá hủy công sự gây, thương vong cho quân mình; còn nếu chiến đấu lớn, phía Ukraine sẽ nhanh chóng hết đạn pháo lớn.

 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-2
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-3
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-4
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-5
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-6
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-7
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-8
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-9
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-10
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-11
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-12
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-13
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-14
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-15
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-16
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-17
 • Linh Ukraine pha huy nham cong su, phao binh het dan chien dau-Hinh-18
Tiến Minh