Lợi thế áp đảo, xe tăng T-80BVM Nga ồ ạt tiến về Kupyansk

Google News

Do có lợi thế áp đảo về xe bọc thép của Nga, hàng loạt đơn vị xe tăng T-80 BVM Nga đang tiến về phía Kupyansk, thuộc vùng Kharkov và trong thời gian tới, T-80 BVM sẽ là xe tăng chiếm số lượng lớn của Nga.

 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-2
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-3
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-4
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-5
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-6
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-7
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-8
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-9
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-10
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-11
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-12
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-13
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-14
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-15
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-16
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-17
 • Loi the ap dao, xe tang T-80BVM Nga o at tien ve Kupyansk-Hinh-18
Tiến Minh (theo Svpressa)