Ukraine buộc phải rút Lữ đoàn 47 từ Rabotino về hậu phương

Google News

Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, đơn vị đảm nhiệm mũi tiến công chủ yếu trên hướng nam Orikhiv và là lực lượng được đại diện cắm cờ tại làng Rabotino, nhưng đã phải rút về hậu phương do từ chối nhiệm vụ chiến đấu.

 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-2
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-3
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-4
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-5
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-6
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-7
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-8
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-9
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-10
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-11
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-12
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-13
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-14
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-15
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-16
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-17
 • Ukraine buoc phai rut Lu doan 47 tu Rabotino ve hau phuong-Hinh-18
Tiến Minh (theo Reuters, VZ, RIA)