Mặt trận Donbass được ví như trận Verdun của thế kỷ 21?

Mặt trận Donbass đã trở thành một "Verdun" của thế kỷ 21, với những chiến hào đầy bùn lầy, tiêu hao nhiều sinh lực của cả Quân đội Nga lẫn Ukraine.

 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-2
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-3
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-4
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-5
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-6
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-7
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-8
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-9
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-10
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-11
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-12
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-13
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-14
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-15
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-16
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-17
 • Mat tran Donbass duoc vi nhu tran Verdun cua the ky 21?-Hinh-18
Tiến Minh (tổng hợp)