Mỹ khoe tên lửa đủ sức “giáng đòn” xuống thẳng Moscow từ Ukraine!

Với hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật MGM-140 của mình, nếu triển khai tại sát biên giới Ukraine – Nga, Mỹ đủ sức “giáng đòn” xuống thẳng Moscow.

 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-2
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-3
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-4
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-5
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-6
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-7
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-8
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-9
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-10
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-11
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-12
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-13
 • My khoe ten lua du suc “giang don” xuong thang Moscow tu Ukraine!-Hinh-14
Minh Hoàng