Nga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớn

Nga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng lên tới hơn 600.000 khẩu trong một thương vụ này trị giá tới gần 690 triệu USD.

 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-2
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-3
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-4
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-5
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-6
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-7
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-8
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-9
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-10
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-11
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-12
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-13
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-14
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-15
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-16
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-17
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-18
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-19
 • Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon-Hinh-20
Theo Việt Hùng/ANTĐ