Nga có mất ưu thế pháo binh khi Ukraine sở hữu pháo phương Tây?

Trong những ngày qua, hàng loạt pháo hạng nặng của NATO lần lượt tham chiến tại Ukraine và liệu lợi thế của pháo binh Nga có bị đảo ngược?

 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-2
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-3
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-4
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-5
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-6
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-7
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-8
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-9
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-10
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-11
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-12
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-13
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-14
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-15
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-16
 • Nga co mat uu the phao binh khi Ukraine so huu phao phuong Tay?-Hinh-17
Tiến Minh (theo Sohu)