Nga mang Iskander tới chiến trường, Ukraine nhuần nhuyễn chiến thuật NATO

Giao tranh giữa Quân đội Nga và Ukraine đang diễn ra quyết liệt, Nga đưa tới chiến trường Ukraine nhiều vũ khí hiện đại; trong khi đó, Quân đội Ukraine đã áp dụng nhiều chiến thuật của NATO và giành lợi thế nhất định.

 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-2
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-3
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-4
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-5
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-6
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-7
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-8
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-9
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-10
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-11
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-12
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-13
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-14
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-15
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-16
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-17
 • Nga mang Iskander toi chien truong, Ukraine nhuan nhuyen chien thuat NATO-Hinh-18
Tiến Minh