Nga tung tin, Pháp hỗn loạn và cuộc điện thoại bí ẩn gây đồn đoán

Google News

Nga tung tin Pháp thành lập đơn vị chiến đấu, sắp tham chiến ở Ukraine khiến Pháp hỗn loạn; và đúng vào thời điểm nhạy cảm, có “cuộc điện thoại bí ẩn” gây đồn đoán.

 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-2
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-3
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-4
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-5
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-6
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-7
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-8
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-9
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-10
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-11
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-12
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-13
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-14
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-15
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-16
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-17
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-18
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-19
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-20
 • Nga tung tin, Phap hon loan va cuoc dien thoai bi an gay don doan-Hinh-21
Tiến Minh (Theo Sina, BQP Nga)