Nga tuyên bố tiến vào Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sắp bắt đầu

Google News

Truyền thông phương Tây cho rằng, "Chasiv Yar sẽ là phiên bản Bakhmut 2.0” và Chasiv Yar sẽ tiếp tục là nơi cầm chân quân Nga như ở Bakhmut một năm trước đó.

 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-2
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-3
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-4
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-5
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-6
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-7
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-8
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-9
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-10
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-11
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-12
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-13
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-14
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-15
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-16
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-17
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-18
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-19
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-20
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-21
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-22
 • Nga tuyen bo tien vao Chasov Yar, “Bakhmut 2.0” sap bat dau-Hinh-23
Tiến Minh (Theo NetEase, Sputnik)