Nghi vấn máy bay trinh sát của Trung Quốc rơi ở... Campuchia?

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Một máy bay trinh sát không người lái có chữ Trung Quốc trên thân đã bị phát hiện rơi ở Campuchia. Điều khó hiểu là nếu UAV này thuộc quân đội Trung Quốc, bằng cách nào nó đã bay đến được tận Campuchia?

  • Nghi van may bay trinh sat cua Trung Quoc roi o... Campuchia?
  • Nghi van may bay trinh sat cua Trung Quoc roi o... Campuchia?-Hinh-2
  • Nghi van may bay trinh sat cua Trung Quoc roi o... Campuchia?-Hinh-3
  • Nghi van may bay trinh sat cua Trung Quoc roi o... Campuchia?-Hinh-4
  • Nghi van may bay trinh sat cua Trung Quoc roi o... Campuchia?-Hinh-5
  • Nghi van may bay trinh sat cua Trung Quoc roi o... Campuchia?-Hinh-6
  • Nghi van may bay trinh sat cua Trung Quoc roi o... Campuchia?-Hinh-7
  • Nghi van may bay trinh sat cua Trung Quoc roi o... Campuchia?-Hinh-8
  • Nghi van may bay trinh sat cua Trung Quoc roi o... Campuchia?-Hinh-9