Nghi vấn tên lửa S-300 Ukraine bắn nhầm tiêm kích MiG-21 Romania

Nghi vấn tên lửa S-300 của Ukraine bắn nhầm máy bay MiG-21 của Romania; đến lượt UAV Tu-141 bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine.

 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-2
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-3
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-4
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-5
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-6
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-7
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-8
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-9
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-10
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-11
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-12
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-13
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-14
 • Nghi van ten lua S-300 Ukraine ban nham tiem kich MiG-21 Romania-Hinh-15
Tiến Minh