Nhìn lại cuộc "đại triệt thoái" của Liên Xô khỏi Afghanistan

Hơn 20 năm về trước, quân đội Liên Xô đã tổ chức cuộc "đại triệt thoái" kéo dài 9 tháng khỏi Afghanistan. Trong quá trình rút quân về nước, hơn 500 lính Liên Xô đã thiệt mạng vì bị phiến quân phục kích.

 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
 • Nhin lai cuoc
Trần Trân