Những trận đánh ác liệt giành giật làng Kleshcheevka ở Bakhmut

Google News

Ukraine tuyên bố kiểm soát làng Kleshcheevka, nằm ở phía nam Bakhmut; trong khi đó, Nga tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần làng Kleshcheevka.

 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-2
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-3
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-4
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-5
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-6
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-7
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-8
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-9
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-10
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-11
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-12
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-13
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-14
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-15
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-16
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-17
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-18
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-19
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-20
 • Nhung tran danh ac liet gianh giat lang Kleshcheevka o Bakhmut-Hinh-21
Tiến Minh (theo VZGLYAD, VZ.RU)