Pháo binh Nga đấu pháo binh Ukraine: Cuộc chiến không cân sức

Tại Donbass, lực lượng pháo binh của Nga nhiều gấp 10 đến 15 lần lực lượng pháo binh Ukraine, sự sống còn của Quân đội Ukraine tại Donbass lúc này, phụ thuộc vào vũ khí của các nước phương Tây viện trợ.

 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-2
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-3
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-4
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-5
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-6
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-7
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-8
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-9
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-10
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-11
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-12
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-13
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-14
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-15
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-16
 • Phao binh Nga dau phao binh Ukraine: Cuoc chien khong can suc-Hinh-17
Tiến Minh