"Quân bài tẩy" của Mỹ đối đầu với Phích Lịch-15 Trung Quốc

Tên lửa không đối không AIM-260 được xem là quân bài tẩy của các chiến đấu cơ Mỹ trước tên lửa không đối không Phích Lịch-15 trong tay không quân Trung Quốc.

Trần Trân