Quân đội Nga đã sử dụng siêu cối 2S4 tấn công Azovstal thế nào?

Trong chiến dịch giành quyền kiểm soát Nhà máy thép Azovstal, Quân đội Nga đã dùng súng cối 2S4 bắn đạn dẫn đường vào các mục tiêu quan trọng.

 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-2
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-3
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-4
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-5
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-6
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-7
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-8
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-9
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-10
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-11
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-12
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-13
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-14
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-15
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-16
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-17
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-18
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-19
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-20
 • Quan doi Nga da su dung sieu coi 2S4 tan cong Azovstal the nao?-Hinh-21
Tiến Minh (theo Sohu)