Quân Ukraine tại Azovstal ồ ạt ra hàng, Ukraine nhận thêm máy bay

Quân Ukraine tại Azovstal ồ ạt ra hàng, Không quân Ukraine nhận thêm 25 máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29; “Kẻ hủy diệt” tham gia chiến đấu tại Ukraine.

 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-2
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-3
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-4
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-5
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-6
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-7
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-8
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-9
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-10
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-11
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-12
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-13
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-14
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-15
 • Quan Ukraine tai Azovstal o at ra hang, Ukraine nhan them may bay-Hinh-16
Tiến Minh (theo RIA)