Quân đội Syria để mất tên lửa chống tăng 9K111 vào tay phiến quân

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Quân đội Syria vừa mất quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Abu Jurayf, không những thế họ còn bỏ lại nhiều vũ khí hạng nặng trên đường tháo chạy khỏi thị trấn này. Đáng chú ý, trong số này có cả sát thủ chống tăng 9K111 Fagot.

 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-2
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-3
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-4
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-5
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-6
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-7
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-8
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-9
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-10
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-11
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-12
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-13
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-14
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-15
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-16
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-17
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-18
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-19
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-20
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-21
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-22
 • Quan doi Syria de mat ten lua chong tang 9K111 vao tay phien quan-Hinh-23