Quân Nga “rèn sắt khi còn nóng”, tranh thủ cơ hội tấn công Ukraine

Google News

Pháo hiệu báo phản công đã vang lên, sau khi Avdiivka thất thủ, Quân đội Nga tranh thủ chớp thời cơ, mở một loạt hướng tiến công; đây là chiến lược “rèn sắt khi còn nóng”.

 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-2
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-3
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-4
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-5
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-6
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-7
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-8
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-9
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-10
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-11
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-12
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-13
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-14
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-15
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-16
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-17
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-18
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-19
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-20
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-21
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-22
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-23
 • Quan Nga “ren sat khi con nong”, tranh thu co hoi tan cong Ukraine-Hinh-24
Tiến Minh (Theo Sina)