Tướng Nga chỉ huy trận Avdiivka từng bị Ukraine tuyên bố đã thiệt mạng

Google News

Tướng giỏi nhất trong chỉ huy đánh trận của Quân đội Nga chỉ huy chiến dịch tấn công Avdiivka “đã sống lại từ cõi chết” và tràn ngập Avdiivka bằng ba đòn, khiến 1.500 quân Ukraine thiệt mạng trong một ngày.

 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-2
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-3
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-4
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-5
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-6
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-7
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-8
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-9
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-10
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-11
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-12
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-13
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-14
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-15
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-16
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-17
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-18
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-19
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-20
 • Tuong Nga chi huy tran Avdiivka tung bi Ukraine tuyen bo da thiet mang-Hinh-21
Tiến Minh (Theo Topwar, Sina)