Quân Nga truy quét Lữ đoàn Azov số 3 tại Nhà máy than cốc

Google News

Sau khi tuyên bố kiểm soát thành phố Avdiivka, quân Nga chuyển sang truy quét, quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn Lữ đoàn xung kích Azov số 3 tại Nhà máy than cốc và hóa chất Avdiivka.

 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-2
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-3
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-4
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-5
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-6
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-7
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-8
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-9
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-10
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-11
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-12
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-13
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-14
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-15
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-16
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-17
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-18
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-19
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-20
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-21
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-22
 • Quan Nga truy quet Lu doan Azov so 3 tai Nha may than coc-Hinh-23
Tiến Minh (Theo Topwar)