Sau 18 năm, tàu ngầm S-80 của Tây Ban Nha mới được bàn giao

Google News

Phải mất tới 18 năm với những sửa đổi cơ bản về thiết kế tốn thêm hàng trăm triệu USD, thì chiếc tàu ngầm S-80 đầu tiên của Tây Ban Nha mới được bàn giao cho lực lượng hải quân nước này.

 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-2
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-3
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-4
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-5
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-6
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-7
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-8
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-9
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-10
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-11
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-12
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-13
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-14
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-15
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-16
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-17
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-18
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-19
 • Sau 18 nam, tau ngam S-80 cua Tay Ban Nha moi duoc ban giao-Hinh-20
Tiến Minh