Sau tên lửa BrahMos, Philippines tiếp tục “tậu” pháo tự hành Israel

Philippines tiếp tục khiến các quốc gia Đông Nam Á bất ngờ khi liên tiếp có các hợp đồng mua vũ khí hiện đại, nhằm củng cố sức mạnh quốc phòng.

 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-2
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-3
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-4
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-5
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-6
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-7
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-8
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-9
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-10
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-11
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-12
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-13
 • Sau ten lua BrahMos, Philippines tiep tuc “tau” phao tu hanh Israel-Hinh-14
Thái Hòa