Sức mạnh bom lượn và pháo nhiệt áp áp hạng nặng TOS-1A

Google News

Bom lượn có điều khiển và pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A được Nga sử dụng để tấn công vào một khu công nghiệp ở phía tây thành phố Volchansk; quân dù Nga chiếm thêm 2 km vuông tại Chasov Yar.

 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-2
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-3
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-4
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-5
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-6
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-7
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-8
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-9
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-10
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-11
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-12
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-13
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-14
 • Suc manh bom luon va phao nhiet ap ap hang nang TOS-1A-Hinh-15
Tiến Minh (Theo Topwar, Avia.pro)