Tại sao Lữ đoàn Azov từ chối tiếp viện cho mặt trận Chasov Yar?

Google News

Lữ đoàn xung kích Azov số 3 gồm nhiều binh lính mang tư tưởng cực đoan, nổi tiếng vì sự lỳ lợm trong chiến đấu, nhưng đã không tuân lệnh và từ chối tiếp viện cho mặt trận Chasov Yar; vậy đâu là nguyên nhân?

 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-2
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-3
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-4
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-5
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-6
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-7
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-8
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-9
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-10
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-11
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-12
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-13
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-14
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-15
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-16
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-17
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-18
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-19
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-20
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-21
 • Tai sao Lu doan Azov tu choi tiep vien cho mat tran Chasov Yar?-Hinh-22
Tiến Minh (Theo Sina, Pravda)