Tại sao Nga dùng tên lửa chống hạm tấn công mục tiêu đất liền?

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, tại sao Quân đội Nga phải dùng cả hai loại tên lửa đất đối hạm để tấn công các mục tiêu mặt đất?

 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-2
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-3
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-4
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-5
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-6
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-7
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-8
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-9
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-10
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-11
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-12
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-13
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-14
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-15
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-16
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-17
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-18
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-19
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-20
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-21
 • Tai sao Nga dung ten lua chong ham tan cong muc tieu dat lien?-Hinh-22
Tiến Minh