Tăng T-72B3 hạ Abrams, uy tín vũ khí phương Tây ảnh hưởng nghiêm trọng?

Google News

Chuyên gia quân sự Nga cho rằng, việc xe tăng T-72B3 bắn hạ tăng M1A1 Abrams tại chiến trường Ukraine sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tin vũ khí các nước phương Tây.

 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-2
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-3
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-4
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-5
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-6
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-7
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-8
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-9
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-10
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-11
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-12
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-13
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-14
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-15
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-16
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-17
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-18
 • Tang T-72B3 ha Abrams, uy tin vu khi phuong Tay anh huong nghiem trong?-Hinh-19
Tiến Minh (Theo Topwar, Forbes))