Tây Ban Nha chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm sau... 16 năm đóng mới

Sau 16 năm cần mẫn chế tạo, cuối cùng thì tàu ngầm S-80 của Tây Ban Nha, mới chuẩn bị được cho gia nhập biên chế.

 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-2
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-3
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-4
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-5
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-6
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-7
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-8
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-9
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-10
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-11
 • Tay Ban Nha chuan bi ha thuy tau ngam sau... 16 nam dong moi-Hinh-12
Trần Trân