Thiết giáp BTR-82A Nga đối đầu trực diện M2 Bradley Ukraine

Google News

Lính Nga điều khiển thiết giáp BTR-82A tiến vào làng Sokol, tại đây thiết giáp M2 Bradley của Ukraine đã đón đánh, hai xe nã pháo và lao về phía nhau.

 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-2
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-3
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-4
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-5
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-6
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-7
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-8
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-9
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-10
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-11
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-12
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-13
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-14
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-15
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-16
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-17
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-18
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-19
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-20
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-21
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-22
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-23
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-24
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-25
 • Thiet giap BTR-82A Nga doi dau truc dien M2 Bradley Ukraine-Hinh-26
Theo Việt Hùng/ANTĐ