Thổ Nhĩ Kỳ không được phép tự chủ vũ khí cho tiêm kích F-16

Google News

Việc Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải mua tiêm kích F-16 kèm theo vũ khí có thể ảnh hưởng lớn tới khả năng tự chủ của Ankara trong tương lai.

 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-2
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-3
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-4
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-5
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-6
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-7
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-8
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-9
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-10
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-11
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-12
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-13
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-14
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-15
 • Tho Nhi Ky khong duoc phep tu chu vu khi cho tiem kich F-16-Hinh-16
Tiến Minh (theo Reuters)