Thực hư việc Ukraine đột phá thành công trên hướng nam Bakhmut?

Google News

Theo truyền thông Ukraine, Quân đội nước này đã đột phá được 2 cứ điểm then chốt ở nam Bakhmut trong 48 giờ; trong khi đó truyền thông Nga cho biết, làng Kreseyevka và Andreevka vẫn là “vùng xám”, không thuộc về bên nào.

 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-2
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-3
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-4
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-5
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-6
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-7
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-8
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-9
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-10
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-11
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-12
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-13
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-14
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-15
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-16
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-17
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-18
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-19
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-20
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-21
 • Thuc hu viec Ukraine dot pha thanh cong tren huong nam Bakhmut?-Hinh-22
Tiến Minh (theo AFP, Southfront)