Tiêm kích F-35A hủy diễn tập vì sợ sét, vì sao Nga cười thầm?

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Hà Lan thừa nhận phải hủy nội dung diễn tập của tiêm kích F-35A với oanh tạc cơ Mỹ hồi tháng 8 do lo ngại nguy cơ sét đánh.

 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-2
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-3
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-4
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-5
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-6
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-7
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-8
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-9
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-10
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-11
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-12
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-13
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-14
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-15
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-16
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-17
 • Tiem kich F-35A huy dien tap vi so set, vi sao Nga cuoi tham?-Hinh-18