Trận Bakhmut: Ukraine phản công, biệt kích mắc kẹt trong hỏa lực Nga

Google News

Các trận đánh ở chiến trường Bakhmut diễn ra ác liệt, khi quân Ukraine tập trung lực lượng phản công, còn lực lượng biệt kích Ukraine bị mắc kẹt trong tầm bắn hỏa lực của quân Nga.

 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-2
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-3
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-4
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-5
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-6
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-7
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-8
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-9
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-10
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-11
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-12
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-13
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-14
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-15
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-16
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-17
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-18
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-19
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-20
 • Tran Bakhmut: Ukraine phan cong, biet kich mac ket trong hoa luc Nga-Hinh-21
Tiến Minh (theo Pravda, ISW)