Trực thăng vũ trang Mi-28N Havoc của Nga mạnh đến mức nào?

Google News

Trực thăng vũ trang hàng đầu Mi-28N Havoc của Nga không hề thua kém trực thăng vũ trang Apache AH-64 của Mỹ; vậy Mi-28N Havoc mạnh đến mức nào?

 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-2
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-3
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-4
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-5
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-6
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-7
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-8
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-9
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-10
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-11
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-12
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-13
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-14
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-15
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-16
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-17
 • Truc thang vu trang Mi-28N Havoc cua Nga manh den muc nao?-Hinh-18
Tiến Minh