Cụm tàu sân bay Trung Quốc "diễu võ, giương oai" trên biển

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Dù chưa đủ tầm để trở thành một hạm đội, tuy nhiên sức mạnh của cụm tàu sân bay Liêu Ninh cũng rất đáng nể.

  • Trung Quoc tung anh hoanh trang cum tau san bay Lieu Ninh
  • Trung Quoc tung anh hoanh trang cum tau san bay Lieu Ninh-Hinh-2
  • Trung Quoc tung anh hoanh trang cum tau san bay Lieu Ninh-Hinh-3
  • Trung Quoc tung anh hoanh trang cum tau san bay Lieu Ninh-Hinh-4
  • Trung Quoc tung anh hoanh trang cum tau san bay Lieu Ninh-Hinh-5
  • Trung Quoc tung anh hoanh trang cum tau san bay Lieu Ninh-Hinh-6
  • Trung Quoc tung anh hoanh trang cum tau san bay Lieu Ninh-Hinh-7
  • Trung Quoc tung anh hoanh trang cum tau san bay Lieu Ninh-Hinh-8