Vũ khí phương Tây bất lực, Ukraine chỉ còn cách dùng UAV

Google News

Chiến thuật ban đầu của NATO đã không còn hiệu quả, rắc rối của Ukraine mới bắt đầu, 17 UAV tham gia đột kích nhưng tất cả đều bị quân đội Nga chặn lại.

 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-2
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-3
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-4
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-5
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-6
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-7
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-8
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-9
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-10
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-11
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-12
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-13
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-14
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-15
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-16
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-17
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-18
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-19
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-20
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-21
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-22
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-23
 • Vu khi phuong Tay bat luc, Ukraine chi con cach dung UAV-Hinh-24
Tiến Minh (theo Sohu)