Bật mí về bà Chúa Kho làng Quả Cảm được tôn thánh

Trong cuốn “Bà Chúa Kho - Tình sử và huyền tích”, tác giả Lê Thái Dũng cho biết nước ta có khá nhiều bà Chúa Kho, trong đó có bà Chúa Kho làng Quả Cảm. Người dân tôn bà làm Thánh hoàng làng, gọi là Đức vua Bà, Đức Giáp Ngọ…

  • Bat mi ve ba Chua Kho lang Qua Cam duoc ton thanh
  • Bat mi ve ba Chua Kho lang Qua Cam duoc ton thanh-Hinh-2
  • Bat mi ve ba Chua Kho lang Qua Cam duoc ton thanh-Hinh-3
  • Bat mi ve ba Chua Kho lang Qua Cam duoc ton thanh-Hinh-4
  • Bat mi ve ba Chua Kho lang Qua Cam duoc ton thanh-Hinh-5
  • Bat mi ve ba Chua Kho lang Qua Cam duoc ton thanh-Hinh-6
  • Bat mi ve ba Chua Kho lang Qua Cam duoc ton thanh-Hinh-7
  • Bat mi ve ba Chua Kho lang Qua Cam duoc ton thanh-Hinh-8
Sơn Hà