Thay đổi khủng khiếp, ma cà rồng trong văn học trở nên... lãng mạn

Ma cà rồng từng xuất hiện trong văn học với hình ảnh ma quái, đáng sợ, chuyên hút máu người. Tuy nhiên, theo thời gian hình tượng ma cà rồng đã có sự biến chuyển thành những nhân vật có nội tâm, lãng mạn, tốt bụng.

  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man
  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man-Hinh-2
  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man-Hinh-3
  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man-Hinh-4
  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man-Hinh-5
  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man-Hinh-6
  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man-Hinh-7
  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man-Hinh-8
  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man-Hinh-9
  • Thay doi khung khiep, ma ca rong trong van hoc tro nen... lang man-Hinh-10
Sơn Hà