Thay đổi 1% cách làm việc, 99% đạt thành công

Trong cuốn “Thay đổi 1% cách làm việc, 99% đạt được thành công” tác giả cho biết viết email, làm việc nhóm… là các kỹ năng đơn giản nhưng nhiều người vẫn chưa làm tốt. Để thành công trong sự nghiệp, cần thay đổi từ thói quen nhỏ này.

  • Thay doi 1% cach lam viec, 99% dat thanh cong
  • Thay doi 1% cach lam viec, 99% dat thanh cong-Hinh-2
  • Thay doi 1% cach lam viec, 99% dat thanh cong-Hinh-3
  • Thay doi 1% cach lam viec, 99% dat thanh cong-Hinh-4
  • Thay doi 1% cach lam viec, 99% dat thanh cong-Hinh-5
  • Thay doi 1% cach lam viec, 99% dat thanh cong-Hinh-6
  • Thay doi 1% cach lam viec, 99% dat thanh cong-Hinh-7
  • Thay doi 1% cach lam viec, 99% dat thanh cong-Hinh-8
Thu Hà